Skärmavbild 2019-03-02 kl. 06.49.05

Verksamhet 2019 - 2020

Nordcirkus

är ett scenkonstkompani som drivs i aktiebolagsform. Det drivs av Sara och Daniel Oja. Externa artister, pedagoger samt övriga tjänster anlitas löpande utifrån behov.

 

Konstnärlig idé och drivkrafter

Nordcirkus vill:

arbeta med olika uttryck inom scenkonst för att kunna förmedla berättelserna. I nuläget arbetar vi främst med cirkus, dans, teater, magi och muntligt berättande.
skapa kvalitativ och nyskapande scenkonst för barn, ungdomar, vuxna samt äldre.
genomföra meningsfulla och utvecklande workshops och med dem nå ut till så många som möjligt.
öka tillgängligheten till kultur i vår bygd där vi bor samt i landsbygd och glesbyggd i framförallt de 4 norrlandslänen.
stärka, framför allt, barn & ungas självkänsla och välbefinnande, öka deras förmåga att påverka sitt eget liv och sammanhangen där de ingår.
Samarbeta i största möjliga mån med lokala artister, konstnärer, musiker och pedagoger för att skapa mer jobb för flera.


Och anledning till att vi vill göra detta är för att:

- göra världen, globalt & lokalt, till en bättre plats att leva på.


 

 Geografisk placering.

Vi har vår bas, Roosengård, i den jämtländska fjällbyn Edsåsdalen.  
Geografiskt ligger det i mitten av Sverige: 1114 km till Smygehuk i Söder och 1086 km till Treriksröset i norr. 


I byn bor ca 90 bofasta och ligger i Åre kommun.

Historia.

2019 firar Nordcirkus 10-års jubileum. 

Vi startade sommaren 2009 med vår första produktion Skeppet Fasa seglar igen. De första åren drev vi vårt kompani på kvällar, helger och lov då Jag arbetade som gymnasielärare på estetiskt gymnasium ( Vinterakrobatik ) och Sara arbetade för Kulturskolan i Åre kommun.

2014 bildade vi aktiebolag och gick in båda två på heltid.
 

Större Föreställningar 2009 - 2019:

Skeppet Fasa seglar igen:         ( Cirkusföreställning )            2009 - 2014
Tic Tac:                                              ( Eldföreställning )                2010 - 2016
Att vara Ninja….                          ( Cirkusföreställning )            2014-2016
Pojken och Stjärnan.      ( Cirkus & berättarföreställning )    2015-2017
Victors Vidunderliga Värld: ( Cirkus & magiföreställning )        2015-2018
The Burning Flakmoppe :        ( Eld & gatuföreställning )         2016 - ?
Stort smått och mittemellan: ( Cirkus & berättarföreställning )     2017 - ?
Midvintersaga                         ( Cirkus & berättarföreställning )     2018 - ? 
Victors Varieté o Velocipeder     ( Cirkus & magiföreställning )         2019 - ?

Kommande föreställningar 2020 - ?

När tystnaden ställde sig och skrek ( arbetstitel )     Planerad start     2020
Cirkusakuten - Rakel rycker ut           ( arbetstitel )     Planerad start     2020

Höjdpunkter i urval 2009 - 2019

-     Invigning av Östersunds nya sportarena 2014
    12 professionella artister, 100 deltagande ungdomar. 

-    Saras framgångar med en berättarcirkusföreställningen: Stort, smått och  mittemellan. Spelbar i små lokaler och uppskattad                 av såväl målgruppen  samt pedagoger, föräldrar och anhöriga. 

-     Vidareutbildning av samtliga Östersunds kommuns förskolelärare i teaterlek.

-    Åre & Bräcke kommuns stora förskolesatsningar. 2018-2019.

-    Eldnatten - Invigningen av festivalen Urkult med 10 professionella artister, 28 ungdomar och 9 livemusiker 2015.

-     Midvintersaga - Föreställningen som inkluderade fler externa artister och musiker samt input från kommunens rådgivare rörande samiska frågor och intressen.

-     3 x Skapande Skolaturné - deluxe ( Föreställning + Workshop ) för samtliga elever i åk 5 i Östersunds kommun. 2013-2016.

-     Turné tillsammans med Clowner utan gränser till Rwanda 2015.

-    Invigning av nytt forskningslaboratorium på Mittuniversitet i Östersund med 10  professionella artister 2017.

-    Event med CIA-agenter & Ninjas och luftakrobater för 350 internationella motorjournalister i Åre i samband med lanseringen av ett dubbat vinterdäck 2013.

-     Sverigeturné ( Från Malmö till Haparanda ) med Victors Vidunderliga  
    Värld med totalt 77 spelade föreställningar. 

-    Sommarturné för Scenkonstkarusellen med The Burning Flakmoppe - Heavy     Metal edition 2018.

Statistik i urval.  

( Alla de som sett oss i samband med mingel på festivaler, mässor, konferenser, stadfester mm är inte inräknade.)

2020

Publik/deltagare:      N/A
Föreställningar:        N/A
Workshops:         N/A
Omsättning:        N/A
Arvoderade artister, 
konstnärer och pedagoger: N/A

2019

Publik/deltagare:        19 466
Föreställningar:         82
Workshops:          220
Omsättning:         1 968 000 kr
 

2018

Publik/deltagare:        10574
Föreställningar:         83
Workshops:          209
Omsättning:         1 819 000 kr
Arvoderade artister, 
konstnärer och pedagoger: 16 st

2017

Publik/deltagare:        11 060
Föreställningar:         73
Workshops:          139
Omsättning:         1 210 000 kr

2016

Publik/deltagare:        7858
Föreställningar:         32
Workshops:          210
Omsättning:          870 000 kr

2015

Publik/deltagare:        23 647
Föreställningar:         30
Workshops:          82
Omsättning:         742 000 kr

Nordcirkus och omvärlden.

I Nordcirkus är vi intresserade av genus och könsroller, miljö, jämlikhet, minoriteter, tillgänglighet, demokrati, integration, äldrevård, funktionsvarianter, källkritik, vetenskap, hälsa, kreativitet och fantasi och det genomsyrar de produktioner vi gör i stor utsträckning.

Hur vi väljer tema för våra föreställningar skiftar med vart vi är i vår process - både individuellt, företagsmässigt & omvärldsmässigt. Vi utgår alltid från något som vi brinner för och vill engagera oss i.

Genus. I alla våra produktioner och i våra workshops vinnlägger vi oss om att belysa samt utmana könsbaserade stereotyper. Vi strävar alltid efter att ha med en kvinna samt en man ( eller annan könsidentitet ) då vi genomför föreställningar & workshops med mer än en artist/pedagog. I verksamheten jobbar vi aktivt med att fördela rollerna så att rådande normer ifrågasätts.

Miljö. Vi försöker så långt det går att minska körandet med företagets fordon genom bra planering och sammanhängande turnéer. Vi har nu gått över till att tanka våra turnéfordon med HVO100 ( utan palmolja ) från Colabitoil eller andra företag när det finns tillgängligt. Vi åker tåg då det är möjligt. Våra externa pedagoger & artister åker tåg. Vi återanvänder och skaffar begagnat och secondhand till 80% då vi skapar scenografi, rekvisita & kostymer. 
Vi skänker 3000kr / år till Naturskyddsföreningen

Minoriteter.  Bland annat är Saras föreställning Midvintersaga baserad på Sampo Lappelill av Zacharias Topelius. I framtagandet av den samarbetade Sara med Åre kommuns samiska rådgivare samt med flera samer utifrån språkbruk och jojk.

Hälsa. Att få barn och ungdomar att tycka om att röra sig är den största vinsten vi kan gör på ett individuellt och på ett samhällsplan. Våra föreställningar är alla väldigt fysiska då de innehåller inspirerande cirkus och dans. Denna inspiration försöker vi vårda genom att så ofta det går följa upp föreställningar med workshops. Våra workshopar är uppbyggda utifrån lust att röra sig, lust att lära sig, lust att undersöka, lust att misslyckas och lust att lyckas. Verksamheten är befriad från tävlingsmoment och vi påpekar vikten av att inte jämföra sig med andra utan att utgå från sig själv och sina egna förutsättningar.

Tillgänglighet till kultur.  Vi arbetar aktivt för att skapa många tillfällen att ta del av kultur och har ett utpräglat glesbygdstänk där vi försöker komma ut till mindre byar och orter i vårt närområdet samt till avfolkningsbygd i de fyra norrlandslänen. Våra föreställningar har ett lågt tröskelvärde - kulturovana barn och ungdomar skall ha lätt för att komma in i den värld föreställningen bygger upp. Vi tror på att våra föreställningar skall utmana invanda tankar och mönster, skapa nya idéer och föreställningar, underhålla samtliga åskådare samt vara inkörsport till tyngre kultur.

Äldrevård, funktionsvarianter och barn inom sjukvård / rehabilitering Vi har arbetat / ämnar arbeta mer med Skapande Hälsa - projekt inom äldrevården. Vi besöker äldrevården - både vanliga avdelningar samt demensvården och palliativa avdelningar. Där har vi Sittcirkus eller sittdans med brukarna och de inlagda.
Vi arbetar mycket med särskoleelever där cirkus fungerar ypperligt med sitt omfångsrika innehåll och möjligheter att prova olika saker och uppleva med många olika sinnen. Vi har varit inne på att arbeta med barn inom sjukvård och ämnar så göra i framtiden. I nuläget har Region Jämtland/Härjedalen inget utrymme i sin budget för tex sjukhusclowner ( Cirkusakuten - Rakel rycker ut.) så vi kommer söka finansiering på annat håll.

Integration.  Vi arbetar med ungdomar i asylprocess, med boende på asylmottagningar. Vi samarbetar med Clowner utan gränser och har varit på turné i Rwanda. Cirkus är ett bra verktyg för att kunna uppleva saker tillsammans och skratta och förhoppningsvis skapa band till andra människor.

Demokrati, vetenskap och källkritik. 3 viktiga pelare som vårt samhälle bland annat bör vila på - vi tar alla chanser vi tar att framföra det positiva med detta.

Glesbygd & Publikutveckling Vi turnerar flitigt i glesbygd och avfolkningsbygd och ämnar söka stöd för att genomföra framtida omfattande turnéer. 

Kreativitet och fantasi.  Vägen framåt. Nuet. Glädje.

Socialt arbete: Vi arbetar volontärt med Familjedans i Undersåker. Utöver det vi gör för alla med föreställningar och event önskar vi i framtiden att kunna välja ut några fler projekt där vi kan arbetar volontärt. Senaste åren har tid och budget inte räckt till för engagemang på volontärbasis. Varje år skänker vi 3000kr till Clowner utan gränser eller annan välgörenhetsorganisation.
 

Verksamhetsåret 2019


Under 2019 kommer vi att genomföra:


Eldföreställningar i Vemdalen
Turné i Vindelns kommun med Midvintersaga & Cirkusworkshops
Turné i Umeå kommun med Ordcirkus - Muntligt berättande
Flera framträdanden i samband med Alpina VM i Åre
Sportlovscirkus i Härnösand
Turnè i Åre kommun med Skapande dans
Världspremiär av Victors varieté och Velocipeder i Funäsdalen
Skapandeskola - Örnsköldsvik
Turné till Småland - Ljungby & Växsjö med VVoV och Cirkus för alla
Sommarturné med besök på olika festivaler och stadsfester.
Scenkonstfestival för att fira vårt 10-årsjubileum på vår gård i Edsåsdalen ( som skall bli en återkommande festival )
Turné i Ragunda kommun med VVoV
Cirkusvecka i Lycksele
Flera Skapande skolprojekt 
Påbörja upprustning av vår scenkonstlada

Samt en mängd förfrågningar som ännu inte är bokade och klara.

Under 2019 ämnar vi att jobba med

vår arbetssituation så att den blir hållbar och långsiktig. De sista åren har vi jobbat väldigt mycket och på ett sätt som inte är hållbart för fysiken, psyket och relationerna. Vi kommer att söka pengar för att kunna bedriva verksamheten på ett sunt sätt och lägga tid på att hitta bra sätt för att kunna arbeta tillsammans och ta tillvara på alla de olikheter vi har och de kompetenser vi besitter. 
 

Målsättning för 2020


I stort kommer vi att fortsätta arbetet med att göra Nordcirkus hållbart och långsiktigt. Arbeta med arbetsmiljö, med belastning och fritt från långvarig stress.

Fortsätta att kvalitetshöja våra produktioner samt att stärka vårt varumärke och ytterligare förankra vår verksamhet i Jämtland samt de andra 3 norrlandslänen.

Arbeta för att få till en ändring hos kommunen samt hos Region Jämtland/Härjedalen så att de kan tänkas bevilja oss verksamhetsbidrag. 

Ansöka om medel för att genomföra en omfattande glesbydgsturné i norrlands inland.

Under 2020 har vi 2 nya produktioner på vår agenda:

När tystnaden ställde sig upp och skrek. En musikalisk berättarföreställning med cirkusinslag där Sara Oja samarbetar med musiker Jens Comén samt med den lokala organisationen Spilloteket. 

Cirkusakuten - Rakel rycker ut. En cirkusföreställning där fokus ligger på 3 grupper - barn på sjukhus och inom rehabilitering, äldrevård samt avfolkningsbygd med litet eller inga kulturella inslag.

Vi kommer fortsätta att erbjuda Midvintersaga, Victors Varieté o Velocipeder, The Burning Flakmoppe samt vårt utbud av olika workshops. Event & mingel kommer vi också att utföra.

Vi kommer fortsätta med arbetet på scenkonstladan så den passar för våra behov. Medel från olika fonder och institutioner kommer att sökas för detta ändamål

Vi kommer att genomföra vår andra scenkonstfestival.


Daniel & Sara Oja, Edsåsdalen, mars 2019