Skärmavbild 2019-03-02 kl. 06.49.05

Om Nordcirkus

Vi bor i en liten fjällby i Södra Årefjällen med ett 80-tal fast boende.

Vi i nordcirkus har aktivt valt att bo utanför de gängse geografiska områdena där många kulturutövar bor och verkar.

Vår idé och drivkraft är att skapa kvalitativ scenkonst samt meningsfulla och utvecklande workshops och med det nå ut till så många som möjligt!

Vi har ett utpräglad lokalt glesbygdstänk som innefattar vårt absoluta närområde, Edsåsdalen och Undersåker - hemlänet Jämtland/härjedalen samt vidare ut till Västerbotten, Västernorrland samt Norrbotten. 

Vi har de senaste år lagt mest energi på barnkultur & våra föreställningar har åldersmässigt riktat in sig på förskola, lågstadiet och mellanstadiet.

Vi vill alltid om det är möjligt följa upp våra föreställningar med workshops då vi tror på att kunna vårda den inspiration vi skapar hos åskådarna, att vi kan hjälpa till och kanalisera den på ett bra sätt.

I Nordcirkus är vi intresserade av genustänk, miljöarbete, jämlikhet, minoritetsarbete, tillgänglighet, demokratiarbete, källkritik, kunskapstörstande, hälsa och miljö och det genomsyrar alltid de produktioner vi gör i stor utsträckning. Dock får det aldrig gå ut över kvalitén då den är bärare av information.

Vi vill göra världen, globalt & lokalt, till en bättre värld.

Hur vi väljer tema för våra föreställningar skiftar med vart vi är i vår process - både individuellt, företagsmässigt & omvärldsmässigt. Vi utgår alltid från något som vi brinner för och vill engagera oss i.

Att stärka barn & ungas självkänsla anser vi vara den bästa vägen för att nå alla de mål som behövs för en bättre värld.

Öka tillgängligheten till kultur i vår bygd - kultur i landsbygd och inte bara stad; centralort, stad.

Närproducerad kultur - anlita och kunna ge uppdrag till konstnärer.